Pickleballregler

Lär dig pickleballreglerna!

Här kan du läsa om de grundläggande reglerna samt även den senaste upplagan av regelbokenregelboken "USA Official Pickleball Rulebook" (2024 Edition, utgiven av amerikanska Pickleballförbundet)

Grundläggande regler

 • Pickleball spelas antingen som dubbel (två spelare per lag) eller singel; dubbel är vanligast.
 • Samma spelområde och regler används både för singel och dubbel.

Köket / Non volley zone

Området som är närmast näten, närmare bestämt 2,13 meter från nätet på varje sida kallas ”köket” eller ”non-volley zon”. Detta innebär att du aldrig kan slå en volley – vilket är ett slag som slås ur luften – medan du har någon del av din kropp i köket. Det inkluderar din rörelse till och från slaget. Men om bollen studsar i köket får du gå in och slå den.

Serven i pickleball

 • Servarens arm måste röra sig i en uppåtgående båge när bollen slås. Rackets träff med bollen får inte göras över midjehöjd.
 • Rackets träffyta får inte vara över handledens högsta del vid träffögonblicket.
 • En "drop serve" är också tillåten, i vilket fall ingen av ovanstående element gäller.
 • När bollen slås får servarens fötter inte röra vid banan eller vara utanför den imaginära förlängningen av sidolinjen eller mittlinjen, och minst en fot måste vara bakom baslinjen på spelbanan eller marken bakom baslinjen.
 • Serveringen görs diagonalt över banan och måste landa inom ramen för den motsatta diagonala banan.
 • Endast ett servförsök är tillåtet per servare.

Servandet i pickleball

 • Båda spelarna i det serverande dubbellaget har möjlighet att serva och göra poäng tills de begår ett fel (utom för den första servicesekvensen i varje nytt spel).
 • Den första serven i varje omgång görs från höger/jämn bana.
 • Om en poäng görs byter servaren sida, och servaren inleder nästa serve från vänster/udda bana.
 • När efterföljande poäng görs fortsätter servaren att byta fram och tillbaka tills ett fel begås, och den första servaren förlorar serven.
 • När den första servaren förlorar serven serverar partnern sedan från sin korrekta sida av banan (utom för den första bollen i spelet).
 • Den andra servaren fortsätter att serva tills hans lag begår ett fel och förlorar serven till det motstående laget.
 • När serven går över till motståndet (vid Sideout) görs första serven från höger/jämn bana, och båda spelarna på det laget har möjlighet att serva och göra poäng tills deras lag begår två fel.
 • I singel servar servaren från höger/jämn bana när hans eller hennes poäng är jämn och från vänster/udda när poängen är udda.
 • I början av varje nytt spel har endast en partner på det serverande laget möjlighet att serva innan fel begås, varefter serven går över till det mottagande laget.

Poäng i pickleball

 • Poäng görs endast av det serverande laget.
 • Normalt spelas matcher till 11 poäng, vinst med 2 poäng.
 • Turneringsmatcher kan vara till 15 eller 21 poäng, vinst med 2 poäng.

Två studs-regel

 • När bollen serveras måste det mottagande laget låta den studsa innan de returnerar, och sedan måste det serverande laget låta den studsa innan de returnerar, alltså två studsar.
 • Efter att bollen har studsat en gång i varje lags bana kan båda lagen antingen volleya bollen (slå bollen innan den studsat) eller spela den efter en studs (grundslag).
 • Två-studs-regeln eliminerar fördelen med serve och volley och förlänger bollen.

Linjebedömningar

 • En boll som vidrör någon del av någon linje, förutom non-volley-zonens linje vid serve, anses vara "i."
 • En serve som vidrör non-volley-zonens linje är kort och ett fel.
 • Non-Volley-Zone Non-volley-zonen är området inom 7 fot på båda sidor om nätet. Volleyering är förbjuden inom non-volley-zonen. Denna regel förhindrar spelare från att utföra smashes från en position inom zonen.
 • Det är ett fel om spelaren, när han volleyar en boll, kliver på non-volley-zonen, inklusive linjen och/eller när spelarens rörelse orsakar att han eller något han bär eller bär vidrör non-volley-zonen, inklusive de associerade linjerna.
 • Det är ett fel om spelaren, efter att ha volleyat, bärs av momentum in i eller rör vid non-volley-zonen, även om den volleyade bollen förklaras död innan detta inträffar.
 • En spelare kan lagligt befinna sig i non-volley-zonen när som helst förutom när han volleyar en boll.
 • Non-volley-zonen kallas oftast "köket."

Fel

 • Ett fel är en handling som stoppar spelet på grund av en regelöverträdelse.
 • Ett fel av det mottagande laget resulterar i poäng för det serverande laget.
 • Ett fel av det serverande laget resulterar i att servaren förlorar serven eller side out.

Bestämning av serverande lag

Vilken rättvis metod som helst kan användas för att avgöra vilken spelare eller vilket lag som har förstahandsval av sida, serve eller mottagning. (Exempel: lottning).

Kuriosa: Ibland används den oskrivna regeln att det lag som står närmast "the landmark" börjar serva. I praktiken kan det vara ett träd, en väg, vatten, klubbhuset etc.

Internationell regelbok - USA Official Pickleball Rulebook Pickleball

I Sverige följs de internationella reglerna för Pickleball som varje år uppdateras och ges ut av det amerikanska Pickleball förbundet, "USA Official Pickleball Rulebook".  (Senaste utgivna uppdatering 2024 Edition)

Regelboken hittar här.

Gammalt foto på en tidig pickleballbana. Barn spelar.

Sporten Pickleball föds

Efter att ha spelat golf en lördag under sommaren 1965 återvände Joel Pritchard, kongressledamot från delstaten Washington och Bill Bell, framgångsrik affärsman, till Pritchards hem på Bainbridge Island, WA (nära Seattle) för att hitta sina familjer som satt och inte hade något att göra.

Läs mer

Engelska slanguttryck inom Pickleballvärlden!

Vet du vad de olika Pickleballuttrycken betyder?