Pickleballslang

Engelska slanguttryck inom Pickleballvärlden

Här är några termer som antingen är väl använda inom pickleball eller borde vara det:

Kitchen

Även kallad Non Volley Zone, dessa är de främre två rektangulära områdena som omger nätet; du får inte kliva in i köket om inte bollen studsar i det först.

Dink

Att mjukt slå en boll från nära köket/kökslinjen in i din motståndares kök, i ett försök att slå en oattackbar, kort drop.

Body bag

Ett slag som framgångsrikt siktar mot din motståndares kropp.

Stack

Syftar på en dubbelstrategi där spelare ställer upp på ena sidan av banan innan serven för att sedan röra sig till sin föredragna plats på banan när poängen börjar, vilket teoretiskt ger dem fördel i banpositionen.

Shake-n-bake

Ett dubbelspel där det tredje slaget är ett drivande slag och den andra spelaren i servande lag rusar närmare nätet för att avsluta poängen (putaway).

Getting pickled

Att förlora utan att ha några poäng.

Tweener

Att slå en boll genom dina egna ben, särskilt när du inte har tid att ta ett ordentligt steg tillbaka för ett korrekt slag.

Nutmeg or 5-hole

Att slå en boll som går genom din motståndares ben.

Nasty Nelson

När servaren avsiktligt träffar den icke-mottagande motsatta spelaren med bollen istället för att serva till den avsedda måltavlan (att träffa den spelaren ger servande laget en poäng).

Fly Swatter

Att slå en boll ner i nätet när man försöker slamdunka en hög boll.

"Let Ace" eller "Lettuced"

När din serve träffar toppen av nätet, landar ändå i, och mottagaren får inte paddeln på bollen, det kallas en "let ace"; de har blivit "lettuced".

Erne

Att hoppa över din del av köket och landa på det tillåtna ståendet utanför banan samtidigt som du slår en offensiv nedåtriktad boll i luften.

Bert

Samma som en erne, men utförd på din partners sida av banan.

ATP (Around the Post)

Som namnet antyder är detta när du slår en låg retur runt nätstolpen.

 

Andra lite anorlunda uttryck

Pedikyr

När du träffar fötterna på din motståndare.

Manikyr

När du träffar händerna på din motståndare.

Svenska översättningar

Vilka svenska översättning av dessa uttryck använder du när du spelar?

Använder du andra uttryck?

Berika oss på SideOut genom att maila in till kundservice@sideout.se